GUO, Weilong
Weilong GUO
PhD, Bioinformatics
Associate Professor
Department of Crop Genomics and Bioinformatics
China Agricultural University
No 2 West YuanMingYuan Road
Haidian District, Beijing
China, 100094
Email :
anti-sparm or      anti-sparm (alternative)

Education & Research [top]

Since 2017.12 Associate Professer

CAU

2016.06-2017.12 Lecturer

CAU

2014.07-2016.06 POSTDOC

PKU

2009.9-2014.07 PH.D.

Tsinghua

2012.10-2013.10 Visiting student

Tsinghua

2005.9-2009.7 B.E.

Tsinghua

Selected Publications   [top]

     (* First/Co-first Author;   # Corresponding/Co-corresponding author)

All Publications   [top]

     2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 and before

     ★ First/Corresponding Author publications

     2023

     2022

 • 45. Jun Xiao, Bao Liu, Yingyin Yao, Zifeng Guo, Haiyan Jia, Lingrang Kong, Aimin Zhang, Wujun Ma, Zhongfu Ni, Shengbao Xu, Fei Lu, Yuannian Jiao, Wuyun Yang, Xuelei Lin, Silong Sun, Zefu Lu, Lifeng Gao, Guangyao Zhao, Shuanghe Cao, Qian Chen, Kunpu Zhang, Mengcheng Wang, Meng Wang, Zhaorong Hu, Weilong Guo, Guoqiang Li, Xin Ma, Junming Li, Fangpu Han, Xiangdong Fu, Zhengqiang Ma, Daowen Wang, Xueyong Zhang, Hong-Qing Ling, Guangmin Xia, Yiping Tong, Zhiyong Liu, Zhonghu He, Jizeng Jia, Kang Chong. (2022) Wheat genomic study for genetic improvement of traits in China, Science China Life Sciences, 65(9):1718–1775. PDF
  DOI:doi:10.1007/s11427-022-2178-7

     2021

 • 31. Dejie Du, Dongxue Zhang, Jun Yuan, Man Feng, Zhaoju Li, Zihao Wang, Zhaoheng Zhang, Xiongtao Li, Wensheng Ke, Renhan Li, Zhaoyan Chen, Lingling Chai, Zhaorong Hu, Weilong Guo, Jiewen Xing, Zhenqi Su, Huiru Peng, Mingming Xin, Yingyin Yao, Qixin Sun, Jie Liu, Zhongfu Ni. (2021) New Phytologist, FRIZZY PANICLE defines a regulatory hub for simultaneously controlling spikelet formation and awn elongation in bread wheat , 231(2):814-833. PDF
  DOI:10.1111/nph.17388

     2020

     2019

     2018

     2017 and before

Academical Sevice   [top]

Invited Reviewer

 • Molecular Plant
 • Plant Biotechnology Journal
 • Plant Communications
 • Cell Report
 • Journal of Genetics and Genomics
 • Crop Journal
 • Frointiers in Plant Science
 • Journal of Intergrative Agriculture
 • BMC Genomics
 • PLoS ONE
 • BMC Bioinformatics
 • Quantitative Biology
 • Computational and Structural Biotechnology Journal