SnpHub

A uniform web server framework for exploring the large-scale genomic variations data in a lab.

Source Code    •    Tutorial    •    Quick start    •    General setup    •    Q&A

Demos

Wheat-SnpHub-Portal : Portal site for exploring the population genomics data of wheat and its progenitors


Map

Citation

Wenxi Wang*, Zihao Wang*, Xintong Li, Zhongfu Ni, Zhaorong Hu, Mingming Xin, Huiru Peng, Yingyin Yao, Qixin Sun, Weilong Guo #. (2020) SnpHub: an easy-to-set-up web server framework for exploring large-scale genomic variation data in the post-genomic era with applications in wheat , GigaScience, 9(6):giaa060. (# corresponding author; * Joint First Authors)
[PDF] DOI:doi:10.1093/gigascience/giaa060